Hệ thống Quản lý Mã số, Mã vạch Quốc gia hiện đã được nâng cấp.
Quý doanh nghiệp vui lòng đăng nhập bằng:

Tên đăng nhập: Số giấy phép đăng ký kinh doanh
Mật khẩu: Mật khẩu hiện tại.

Bạn sẽ được điều hướng sang hệ thống đã nâng cấp sau 15 giây, hoặc click vào đây để truy cập luôn.